• Segueixi'ns!
  • rss
  • Facebook

*Codi de validació
AntiRobotsAntiRobotsAntiRobotsAntiRobots
Per tal que sigui possible l'enviament d'aquest formulari cal que accepti la nostra Política de protecció de dades
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades facilitades en aquest formulari, podran ser incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de Grúas Rubió-Pubill, S. L domiciliada a Camí del Grau, 26, 08272 de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), amb la finalitat és remetre-li informació comercial sobre productes i serveis de la nostra empresa, i empreses associades. Si no desitja que les seves dades siguin utilitzades amb aquesta finalitat, li preguem marqui aquesta casella.

També hem informar-lo que si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ha de remetre una comunicació escrita a, Grúas Rubió-Pubill, S. L a l'adreça indicada, per sol·licitar l'actuació corresponent als referits efectes, adjuntant còpia del seu Document d'Identitat o altre document legalment admès.
, marcant aquesta casella

Serveis


Obra pública i privada:

Grues autopropulsades per a qualsevol tipus de treball a la construcció.
Camions grues per a qualsevol tipus de treball a la construcció.
Grues autopropulsades per muntatge / desmuntatge grua torre.
Muntatge de prefabricats.
Enderrocs.
Altres manipulacions de càrregues.
Gòndoles pel transport de maquinària d'obra pública com: giratòries, pales carregadores...

 

Moviment i trasllat de maquinària:

Manipulació de tot tipus de maquinària per l'industria.
Grues autopropulsades per aixecament de premses, màquines i altres.
Transport de premses, maquinària i altres a tot Europa.

 

Assistència de vehicles pesats a la carretera:

Rescat i transport de vehicles accidentats.
Transports de vehicles avariats a tot Europa.

 

Serveis urgents:

En aquest apartat tractaríem de servei urgent qualsevol emergència tan a la carretera, a l'industria, en obres o enderrocs de caràcter urgent.Si li sembla interessant, pot compartir aquesta pantalla
Enviar a un amic Imprimir Compartir a Pinterest Compartir a Google + Compartir a Twitter Compartir a Facebook